Le Ksar bv

PRIVACY VERKLARING

Le Ksar respecteert de privacy van de bezoekers van haar website met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

Wettelijke bepalingen
Website (hierna ook “De website”): Le ksar
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Le Ksar, gevestigd te Zwartjanstraat 92c, 3035 AW, Rotterdam

Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Wij zullen uw gegevens nooit aan anderen geven of verkopen.

 De content van de website
Alle materiaal zoals merken, afbeeldingen, teksten, illustraties, plaatjes, videobeelden, audio’s, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Le Ksar, is ten strengste verboden. 

Verantwoordelijkheden
Le Ksar is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. 

Le Ksar is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen Le Ksar als gevolg hiervan.

Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Le Ksar en (een) externe verwerker(s). De volgende gegevens kunnen wij verzamelen voor bijvoorbeeld een bestelling of reservering:

Naam

Email adres

Telefoonnummer

Adres

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door Le Ksar voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens.  

U heeft recht op:

  • uitleg krijgen over welke gegevens we hebben en wat we daarmee doen.
  • inzage in de persoonsgegevens die wij hebben.
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen bepaald gebruik.  Wilt u hier gebruik van maken? Stuur dan een bericht, vergezeld van uw persoonsgegevens en een handtekening, naar ons email adres: info@leksar.nl. 
    Binnen 2 weken na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.

Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Reclame

Wij willen u graag informatie sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

  • per nieuwsbrief
  • via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze communicatie. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Op het moment dat je klant bij ons bent voegen wij je toe aan onze mailinglist. Maak je geen zorgen, wij versturen slechts enkele mails per jaar met vooral leuke nieuwtjes.

Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Wij zullen uw Persoonsgegevens in elk geval nooit langer bewaren dan noodzakelijk!

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand met informatie erin. Bezoekt u een website? Dan plaatst de website cookies op uw computer, tablet of telefoon. Zo kan de website bijvoorbeeld onthouden welke pagina’s u hebt bekeken. En welke gegevens u hebt ingevuld. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website.

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

– Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. 

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: info@leksar.nl

Translate »